Strategische behandeling

Als klauwgezondheid bij uw bedrijfsvoering één van de belangrijkste aandachtsgebieden is, dan adviseren wij je om strategisch te gaan bekappen en de klauwaandoeningen te laten registreren. Met strategisch behandelen wordt bedoeld dat mits mogelijk dezelfde klauwverzorger op een vast tijdstip in de week en na een vaste periode langskomt voor het behandelen van de klauwen. Daarbij wordt uit de veestapel een selectie gemaakt van droge koeien en koeien die droog worden gezet, vaarzen na de eerst keer kalven, koeien die ongeveer 100 dagen in lactatie zijn en koeien die extra aandacht nodig hebben.

Hoe vaak bekappen?

Uitgangspunt is dat alle klauwen minimaal twee à drie keer per jaar preventief door de klauwverzorger worden behandeld. Dit heeft tot gevolg dat klauwgezondheid op het bedrijf meer professionele aandacht krijgt. Hierdoor zijn eventuele problemen te voorkomen en is de klauwgezondheidssituatie op het bedrijf structureel te verbeteren.

Afgestemd op de klauwgezondheid van uw koppel koeien kunnen wij een behandelschema opstellen.
Je kunt direct een afspraak maken online.